İş

prof. Dr. Slows: Asgari vergi yükü dikkate alınmalı

İSTANBUL (İGFA) –Kültür Üniversitesi Vergi Hukuku Profesörü Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, Türkiye’de vergi yükünün asıl kısmının ücretliler olduğuna dikkat çekti.

2022’de yapılan düzenlemeye rağmen taban ücretlinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirten Prof. Dr. Slows, taban fiyat üzerindeki dolaylı vergi yükünü azaltmak için önerilerini sıraladı.

GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ İÇİN ÖNERİLER

Mevcut sistemde yemek bedeli, fazla mesai veya ek çalışma dahil olmak üzere taban fiyattan Gelir Vergisi Kanunu’ndaki istisnayı aşan tutarın, taban fiyat dahil edilerek belirlenecek gelir diliminin hangi oranda vergilendirildiğini vurgulayan 1 TL daha fazla gelir getiren fiyata tabidir. prof. Dr. Mevcut sistemde vergi hariç asgari fiyatın kapsamı son derece dar tutulmaktadır. GVK’dan muaf tutulan miktarın üzerindeki yemek gideri, ulaşım gideri ve gelir vergisinden muaf tutulmayan bazı sosyal yardım ödemeleri gibi patron tarafından sağlanan olağan menfaatler dahil edilmeli ve gelir vergisinden çıkarılmalıdır. Yine mevcut sistemde vergi dışı brüt fiyattan sadece işçiler için sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi düşülebilmekte, ancak vergi dışı asgari fiyatı aşan fiyattan (örneğin fazla mesai ücretleri) gelir vergisi tahsil edilmektedir. ), asgari ücretlinin çocuklarının ve çalışmayan eşlerinin ömür boyu zorunlu harcamaları dikkate alınmaz. “Çocuklar ve çalışmayan eş ile ilgili zorunlu geçim giderlerinin dikkate alınmasını sağlayacak bir düzenleme getirilmelidir. Yukarıda da belirtildiği gibi mevcut koşullarda taban ücretlinin fazla mesai yapması adeta bir zorunluluktur. veya birden fazla işte çalışmak” dedi.

Kademeli tarifedeki gelir dilimlerinin reel enflasyon oranında artırılması gerektiğini öneren Yavaşlar, “Mevcut sistemde fiyat geliri yüksek olanlara tanınan daha az vergi ödeme imkanı, maaşlar düşük” dedi.

Harcama vergilerine ilişkin düzenleme önerilerine dikkat çeken Yavaşlar, zorunlu yaşam harcamasına konu olan tüm mal ve hizmetlerde KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Zorunlu yaşam harcamasına tabi mal ve hizmetler üzerindeki özel tüketim vergisi de kaldırılmalı veya azaltılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu